PREVOD STN-DIN-ISO
 

STN

DIN

ISO

Názov

21060 6900   skrutky s návlečnými podložkami
21060 6901   skrutky do plechu s nestratiteľnými podložkami
21060 6902   kruhové podložky pre kombiskrutky
21060 6903   kruhové podložky pre kombiskrutky do plechu
21060 6904   pružné podložky pre kombiskrutky
21060 6905   pružné podložky pre kombiskrutky
21101 931 4041 presné skrutky so šesťhrannou hlavou
21101 960 8765 skrutky so šesťhr. hlavou s jemným závitom
21103 933 4017 presné skrutky so šesťhr. hlavou s závitom k hlave
21103 961 9676 skrutky so šesťhr. hlav. s jemným závitom k hlave
21111 609   lícované skrutky so šesťhr. hlavou s dlhým závitom
21112 610   lícované skrutky so šesťhr. hlavou s krátkym závitom
21115 561   odtlačovacie skrutky so šesťhr. hlavou s čapíkom
21116 564   odtlačovacie skrutky so šesťhr. hlavou s hrotom
21121 479   upínacie skrutky s osadeným koncom
21122 478   upínacie skrutky s nákružkom
21122 480   upínacie skrutky s nákružkom a čapíkom
21128 404   skrutky s valcovou hlavou s otvormi v hlave
21130 920   skrutky s malou valcovou hlavou
21131 84 1207 skrutky s valcovou hlavou
21131 8243   skrutky s valcovou hlavou
21137 85 1580 skrutky s veľkou valcovou hlavou
21143 911 2936 imbusový kľúč
21143 912 4762 skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
21146 86   skrutky s pologuľatou hlavou
21147 7985 7045 skrutky s valc. zaoblenou hlavou a kríž. drážkou
21149 70852   matice valcové so zárezmi po obvode
21151 963 2009 zápustné skrutky
21152 965 7046 zápustné skrutky s krížovou drážkou
21155 964 2010 zápustné skrutky s hlavou šošovkovitou
21156 966 7047 zápust. skrutky s hl. šošovkovitou a kríž. drážkou
21161 464   skrutky s vysokou ryhovanou hlavou
21161 465   skrutky s ryhovanou hlavou
21161 58531   skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
21162 653   skrutky s nízkou ryhovanou hlavou a plochým koncom
21162 58530   skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
21167 444   presné otočné skrutky s okom
21167 81698   otočné skrutky s okom pre stavbu lodí
21174 938   závrtné skrutky do ocele (e=1d)
21176 939   závrtné skrutky do liatiny (e=1,25d)
21178 835   závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2d)
21178 940   závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2,5d)
21181 551 4766 nastavovacie skrutky so zárezom a plochým koncom
21182 438 7436 nastavovacie skrutky so zárezom a navŕtanou jamkou
21183 417 7435 nastavovacie skrutky so zárezom a valcovým koncom
21183 926   nast. skrutky so zárezom a valc. koncom alebo čípkom
21185 553 7434 nastavovacie skrutky so zárezom a kužeľovým koncom
21187 913 4026 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a kužeľovým koncom
21189 915 4028 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a čapíkom
21191 914 4027 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a hrotom
21201 70613   skrutky s malou šesťhrannou hlavou
21207 70614   skrutky s malou šesťhr. hlavou so závitom k hlave
21223 7500 C   závitorez. skrutka s kužel. a šoš. hlavou a kríž. drážkou
21224 7500 M   závitorezná zápustná skrutka s krížovou drážkou
021226-9 7513   závitorezné skrutky s drážkou
021232 C 7971 B 1481 skrutky do plechu s valcovou hlavou so špičkou
021235 C 7981 B 7049 skrutky do plechu s valc. hlav. so špičkou a kríž. drážk.
021236 C 7972 B 1482 skrutky do plechu so zápustnou hlavou so špičkou
21237 7982 7050 skrutky do plechu so zápust. hlav. a kríž. drážkou
21238 7973 1483 skrutky do plechu so zápustnou šošovkovitou hlavou
21239 7983 7051 skrutky do plechu so zápust. šošov. hl. a kríž. dráž.
21301 601 4016 hrubé skrutky so šesťhrannou hlavou
21301 7990   skrutky so šesťhr. hlavou pre oceľ. konštrukcie
21303 558 4018 hrubé skrutky so šesťhr. hlavou so závitom ku hlave
21308 7990   skrutky so šesťhr. hlavou pre oceľ. konštrukcie
21309 5903   skrutky spojkové pre koľajnice
21315 607   skrutky s pologuľatou hlavou a s nosom do kovu
21318 15237   korčekové skrutky s plochou guľ. hlavou (iba A2, A4)
21319 603 8677 skrutky s plochou guľ. hlavou a so štvorhrannom
21319 63301   spojkové skrutky pre koľajnice
21320 21547   skrutky s pologuľatou hlavou a oválnym osadením
21324 604   zápustné skrutky s nosom do kovu
21326 608   zápustné skrutky so štvorhranom do kovu
21327 605   zápustné skrutky so štvorhranom do dreva
21329 15237   korčekové skrutky zápustné
21341 188   skrutky s hlavou T a výstupkami
21341 261   skrutky s hlavou T
21341 25192   skrutky s hlavou T
21343 186   skrutky s hlavou T a so štvorhranom
21343 7992   skrutky s veľkou T hlavou
21365 316   krídlové skrutky
21369 580 3266 závesné skrutky
021391 A 529 A   skrutky do muriva
021391 B 529 E   skrutky do základov
21399 525   skrutky pre napínače a navarovacie konce
21401 934 4032 presné šesťhranné matice
21401 970   presné šesťhranné matice
21403 439 4035 presné šesťhranné matice nízke od M3 do M30 (5S)
21403 936   presné šesťhranné matice nízke od M8 do M36 (8G)
21411 935 7035 korunové matice
21412 979   korunové matice nízke
21413 70618   presné korunové matice malé
21416 562   drobné štvorhranné matice nízke
21431 917   uzavreté matice
21441 548   valcové matice s otvormi
21441 1816   valcové matice s otvormi po obvode
21444 546   valcové matice so zárezom
21444 64032   matice šesťhranné a valcové s drážkou
21449 981   kruhové matice so zárezmi
21449 1804   kruhové matice so zárezmi
21449 70851   kruhové matice so zárezmi
21455 929   šesťhranné matice na priváranie
21461 466   ryhované matice
21461 6303   ryhované matice
21461 58521   ryhované matice
21462 467   ryhované matice nízke
21492 982 7040 samozaisťovacie matice šesťhranné vysoké
21492 980 7042 samozaisťovacie matice šesťhranné celokovové
21492 985 10501 samozaisťovacie matice šesťhranné nízke
21601 555 4034 hrubé šesťhranné matice
21601 972   hrubé šesťhranné matice
21604 6334   predlžovacie matice
21624 557   štvorhranné matice
21624 798   štvorhranné matice k základovým skrutkám
21665 315   krídlové matice
21669 582   závesné matice
21682 1478   matice pre rúrkové napínače
21682 1480   matice pre napínače
21683 1479   matice pre napínače
21702 125 7089 podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou
21702 988   kruhové podložky
21703 433 7092 podložky pre skrutky s valcovou a pologuľatou hlavou
21706 1440 8738 podložky pre trecie spoje
21706 1441   podložky pre kruhové čapy
21708 7349   kruhové podložky
21708 7989   kruhové podložky pre oceľové konštrukcie
21721 126 7091 hrubé podložky
21721 134   podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou
21724 436   štvorhranné podložky pre drevené konštrukcie
21726 9021   podložky pod nity
21729 440 7094 podložky pre konštrukcie z tvrdého dreva
21731 128   podložky pružné prehnuté
21731 2093   vyduté podložky
21731 6796   pružné podložky
21731 6908   podložky pružné pre kombiskrutky
21733 137   pružné podložky prehnuté
21734 137   pružné podložky prehnuté tenké
21739 434   podložky pre tyče I, U, IE, UE
21739 435   podložky klinové pre nosníky I
21739 6916 7416 kruhové podložky HV - PEINER
21739 6917   podložky klinové pre nosníky I (šikmé)(HV)(PEINER)
21739 6918   podložky štvorhr. pre nosník U (HV) (PEINER)
21740 7980   pružné podložky so štvorcovým prierezom
21741 127   pružné podložky s obdĺžnikovým prierezom
21743   F.37240 pruž. podložky pre skrutky želez. zvrškov dvojité
21744 6797 A+I   podložky ozubené pre kombiskrutky
21744 6906   ozubené podložky
21745 6798 A   vejárovité podložky s vonkajším ozubením
21745 6798 A   podložky vejárovité (vonkajšie (A))
21745 6907   podložky vejárovité pre kombiskrutky
21746 6798 I   vejárovité podložky s vnútorným ozubením
21751 93   poistné podložky s jazýčkom
21753 432   poistné podložky s nosom
21754 5406 2982 poistné podložky pre kruhové matice so zárezmi
21754 70952   poistný plech pre autopriemysel
021770-2 7349   podložky ploché s veľkým vonkajším priemerom
21781 94 1234 závlačky
21810 571   skrutky do dreva so šesťhrannou hlavou
21812 96   skrutky do dreva s pologuľatou hlavou hlavou
21814 97   skrutky do dreva so zapustenou hlavou
21815 95   skrutky do dreva so zapustenou šošovkov. hlavou
21822 7996   skrutky do dreva s pologuľ. hlavou s kríž. drážkou
21824 7997   skrutky do dreva so zapust. hlavou s kríž. drážkou
21826 7995   skrutky do dreva so zapust. šošov. hl. s kríž. drážkou
21831 5914   skrutky pražcové pre železničný zvršok
21913 906   skrutky vypúšťacie, vnút. šesťhran a kužel. závit
21913 909   skrutky vypúšťacie, s šesťhr. hlavou a kužel. závitom
21915 907   skrutky vypúšťacie s štvorhr. hlavou a valc. závitom
21915 910   zátky s valcovým závitom
21915 7604   zátky s valcovým závitom
021938+ 908   skrutky vypúšťacie s vnút. šesťhranom a valc.závitom
021940.0 1480 F.16160 napínače s liatinovými maticami - rovné konce
021940.1 1480 F.16170 napínače s liatinovými maticami -oko -hák
021940.2 1480 F.16178 napínače s liatinovými maticami - hák - hák
021940.5 1480 F.16177 napínače s liatinovými maticami -oko - oko
22101 1433   čapy s medznými odchýlkami priemeru h 11
22106 1443   čapy s medz. priemerom h11 s otvor.pre závlačku
22107 1443 2340 čapy s medz. priemerom h8 s otvor.pre závlačku
22109 1436   čapy s hlavou s odchýlkami priemeru h11
22111 1443   čapy s malou hlavou
22111 1444 2341 čapy s medz. odchyl. h11 a otvorom pre závlačku
22112 1435   čapy s medz. odchyl. f8 a otvorom pre závlačku
22140 7341   kolíky s koncami pre zanitovanie
22150 7 2338 valcové kolíky
22151 7979 8733 valcové kolíky s vnútorným závitom
22152 6325 8734 valcové kolíky kalené
22153 1 2339 kužeľové kolíky
22154 258 8737 kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
22154 7977 8737 kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
22155 7978 8736 kužeľové kolíky s vnútorným závitom, nezakalené
22156 1481 8752 pružné kolíky
22156 7346 13337 pružné kolíky, ľahké prevedenie
22166 7346   pružné kolíky
22170 1471 8744 valcové kužeľové kolíky ryhované
22171 1472 8745 kolíky ryhované kužeľové do polovice dĺžky
22173 1470 8739 ryhované kolíky
22173 1473 8740 ryhované kolíky
22190 1476 8746 skrutkové klince
22191 1477 8747 ryhované klince zapustené
22301 124   nity s pologuľatou hlavou
22301 660 1051 nity s pologuľatou hlavou
22303 674   nity s plochou guľatou hlavou
22311 661   zápustné nity
22313 675   zápustné nity s veľkou hlavou
22315 662   zápustné nity so šošovkovitou hlavou
22317 302   zápustné nity so šošovkovitou hlavou nízkou
022330-1 7338   nity s plochou hlavou pre brzdy a spojky
22351 123   kotlové nity s pologuľatou hlavou
022380-1 7339   rúrkové nity s lisovanou hlavou
022380-2 7340   rúrkové nity s lisovanou hlavou
022387-8 7331   duté nity dvojdielne
22391 7337   nity s tŕňom(trhacie)
22505 268 3117 kliny tangenciálne
22505 271 3117 kliny tangenciálne
22512 6883 2492 kliny drážkové bez nosa
22512 6886   kliny drážkové bez nosa
22513 6885 773 kliny vsadené
22514 6884 2493 kliny drážkové s nosom
22514 6887   kliny drážkové s nosom
022910-2 705   nastavovacie krúžky so skrutkami a kolíkmi
22924 7993   poistný krúžok priechodky
22925 9045   poistný krúžok drôtený
22929 6799   poistné strmeňové krúžky (podložky)
22930 471   poistné krúžky pre hriadeľ
22931 472   poistné krúžky pre dieru