PREVOD DIN-STN-ISO
 
DIN STN ISO Názov
1 22153 2339 kužeľové kolíky
7 22150 2338 valcové kolíky
84 21131 1207 skrutky s valcovou hlavou
85 21137 1580 skrutky s veľkou valcovou hlavou
86 21146   skrutky s pologuľatou hlavou
93 21751   poistné podložky s jazýčkom
94 21781 1234 závlačky
95 21815   skrutky do dreva so zapustenou šošovkov. hlavou
96 21812   skrutky do dreva s pologuľatou hlavou hlavou
97 21814   skrutky do dreva so zapustenou hlavou
123 22351   kotlové nity s pologuľatou hlavou
124 22301   nity s pologuľatou hlavou
125 21702 7089 podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou
126 21721 7091 hrubé podložky
127 21741   pružné podložky s obdĺžnikovým prierezom
128 21731   podložky pružné prehnuté
134 21721   podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou
137 21733   pružné podložky prehnuté
137 21734   pružné podložky prehnuté tenké
186 21343   skrutky s hlavou T a so štvorhranom
188 21341   skrutky s hlavou T a výstupkami
258 22154 8737 kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
261 21341   skrutky s hlavou T
268 22505 3117 kliny tangenciálne
271 22505 3117 kliny tangenciálne
302 22317   zápustné nity so šošovkovitou hlavou nízkou
315 21665   krídlové matice
316 21365   krídlové skrutky
404 21128   skrutky s valcovou hlavou s otvormi v hlave
417 21183 7435 nastavovacie skrutky so zárezom a valcovým koncom
432 21753   poistné podložky s nosom
433 21703 7092 podložky pre skrutky s valcovou a pologuľatou hlavou
434 21739   podložky pre tyče I, U, IE, UE
435 21739   podložky klinové pre nosníky I
436 21724   štvorhranné podložky pre drevené konštrukcie
438 21182 7436 nastavovacie skrutky so zárezom a navŕtanou jamkou
439 21403 4035 presné šesťhranné matice nízke od M3 do M30 (5S)
440 21729 7094 podložky pre konštrukcie z tvrdého dreva
444 21167   presné otočné skrutky s okom
464 21161   skrutky s vysokou ryhovanou hlavou
465 21161   skrutky s ryhovanou hlavou
466 21461   ryhované matice
467 21462   ryhované matice nízke
471 22930   poistné krúžky pre hriadeľ
472 22931   poistné krúžky pre dieru
478 21122   upínacie skrutky s nákružkom
479 21121   upínacie skrutky s osadeným koncom
480 21122   upínacie skrutky s nákružkom a čapíkom
525 21399   skrutky pre napínače a navarovacie konce
529 A 021391 A   skrutky do muriva
529 E 021391 B   skrutky do základov
546 21444   valcové matice so zárezom
548 21441   valcové matice s otvormi
551 21181 4766 nastavovacie skrutky so zárezom a plochým koncom
553 21185 7434 nastavovacie skrutky so zárezom a kužeľovým koncom
555 21601 4034 hrubé šesťhranné matice
557 21624   štvorhranné matice
558 21303 4018 hrubé skrutky so šesťhr. hlavou so závitom ku hlave
561 21115   odtlačovacie skrutky so šesťhr. hlavou s čapíkom
562 21416   drobné štvorhranné matice nízke
564 21116   odtlačovacie skrutky so šesťhr. hlavou s hrotom
571 21810   skrutky do dreva so šesťhrannou hlavou
580 21369 3266 závesné skrutky
582 21669   závesné matice
601 21301 4016 hrubé skrutky so šesťhrannou hlavou
603 21319 8677 skrutky s plochou guľ. hlavou a so štvorhrannom
604 21324   zápustné skrutky s nosom do kovu
605 21327   zápustné skrutky so štvorhranom do dreva
607 21315   skrutky s pologuľatou hlavou a s nosom do kovu
608 21326   zápustné skrutky so štvorhranom do kovu
609 21111   lícované skrutky so šesťhr. hlavou s dlhým závitom
610 21112   lícované skrutky so šesťhr. hlavou s krátkym závitom
653 21162   skrutky s nízkou ryhovanou hlavou a plochým koncom
660 22301 1051 nity s pologuľatou hlavou
661 22311   zápustné nity
662 22315   zápustné nity so šošovkovitou hlavou
674 22303   nity s plochou guľatou hlavou
675 22313   zápustné nity s veľkou hlavou
705 022910-2   nastavovacie krúžky so skrutkami a kolíkmi
798 21624   štvorhranné matice k základovým skrutkám
835 21178   závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2d)
906 21913   skrutky vypúšťacie, vnút. šesťhran a kužel. závit
907 21915   skrutky vypúšťacie s štvorhr. hlavou a valc. závitom
908 021938+   skrutky vypúšťacie s vnút. šesťhranom a valc.závitom
909 21913   skrutky vypúšťacie, s šesťhr. hlavou a kužel. závitom
910 21915   zátky s valcovým závitom
911 21143 2936 imbusový kľúč
912 21143 4762 skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
913 21187 4026 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a kužeľovým koncom
914 21191 4027 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a hrotom
915 21189 4028 nast. skrutky s vnút. šesťhranom a čapíkom
917 21431   uzavreté matice
920 21130   skrutky s malou valcovou hlavou
926 21183   nast. skrutky so zárezom a valc. koncom alebo čípkom
929 21455   šesťhranné matice na priváranie
931 21101 4041 presné skrutky so šesťhrannou hlavou
933 21103 4017 presné skrutky so šesťhr. hlavou s závitom k hlave
934 21401 4032 presné šesťhranné matice
935 21411 7035 korunové matice
936 21403   presné šesťhranné matice nízke od M8 do M36 (8G)
938 21174   závrtné skrutky do ocele (e=1d)
939 21176   závrtné skrutky do liatiny (e=1,25d)
940 21178   závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2,5d)
960 21101 8765 skrutky so šesťhr. hlavou s jemným závitom
961 21103 9676 skrutky so šesťhr. hlav. s jemným závitom k hlave
963 21151 2009 zápustné skrutky
964 21155 2010 zápustné skrutky s hlavou šošovkovitou
965 21152 7046 zápustné skrutky s krížovou drážkou
966 21156 7047 zápust. skrutky s hl. šošovkovitou a kríž. drážkou
970 21401   presné šesťhranné matice
972 21601   hrubé šesťhranné matice
979 21412   korunové matice nízke
980 21492 7042 samozaisťovacie matice šesťhranné celokovové
981 21449   kruhové matice so zárezmi
982 21492 7040 samozaisťovacie matice šesťhranné vysoké
985 21492 10501 samozaisťovacie matice šesťhranné nízke
988 21702   kruhové podložky
1433 22101   čapy s medznými odchýlkami priemeru h 11
1435 22112   čapy s medz. odchyl. f8 a otvorom pre závlačku
1436 22109   čapy s hlavou s odchýlkami priemeru h11
1440 21706 8738 podložky pre trecie spoje
1441 21706   podložky pre kruhové čapy
1443 22106   čapy s medz. priemerom h11 s otvor.pre závlačku
1443 22107 2340 čapy s medz. priemerom h8 s otvor.pre závlačku
1443 22111   čapy s malou hlavou
1444 22111 2341 čapy s medz. odchyl. h11 a otvorom pre závlačku
1470 22173 8739 ryhované kolíky
1471 22170 8744 valcové kužeľové kolíky ryhované
1472 22171 8745 kolíky ryhované kužeľové do polovice dĺžky
1473 22173 8740 ryhované kolíky
1476 22190 8746 skrutkové klince
1477 22191 8747 ryhované klince zapustené
1478 21682   matice pre rúrkové napínače
1479 21683   matice pre napínače
1480 21682   matice pre napínače
1480 021940.0 F.16160 napínače s liatinovými maticami - rovné konce
1480 021940.1 F.16170 napínače s liatinovými maticami -oko -hák
1480 021940.2 F.16178 napínače s liatinovými maticami - hák - hák
1480 021940.5 F.16177 napínače s liatinovými maticami -oko - oko
1481 22156 8752 pružné kolíky
1804 21449   kruhové matice so zárezmi
1816 21441   valcové matice s otvormi po obvode
2093 21731   vyduté podložky
5406 21754 2982 poistné podložky pre kruhové matice so zárezmi
5903 21309   skrutky spojkové pre koľajnice
5914 21831   skrutky pražcové pre železničný zvršok
6303 21461   ryhované matice
6325 22152 8734 valcové kolíky kalené
6334 21604   predlžovacie matice
6796 21731   pružné podložky
6797 A+I 21744   podložky ozubené pre kombiskrutky
6798 A 21745   vejárovité podložky s vonkajším ozubením
6798 A 21745   podložky vejárovité (vonkajšie (A))
6798 I 21746   vejárovité podložky s vnútorným ozubením
6799 22929   poistné strmeňové krúžky (podložky)
6883 22512 2492 kliny drážkové bez nosa
6884 22514 2493 kliny drážkové s nosom
6885 22513 773 kliny vsadené
6886 22512   kliny drážkové bez nosa
6887 22514   kliny drážkové s nosom
6900 21060   skrutky s návlečnými podložkami
6901 21060   skrutky do plechu s nestratiteľnými podložkami
6902 21060   kruhové podložky pre kombiskrutky
6903 21060   kruhové podložky pre kombiskrutky do plechu
6904 21060   pružné podložky pre kombiskrutky
6905 21060   pružné podložky pre kombiskrutky
6906 21744   ozubené podložky
6907 21745   podložky vejárovité pre kombiskrutky
6908 21731   podložky pružné pre kombiskrutky
6916 21739 7416 kruhové podložky HV - PEINER
6917 21739   podložky klinové pre nosníky I (šikmé)(HV)(PEINER)
6918 21739   podložky štvorhr. pre nosník U (HV) (PEINER)
7331 022387-8   duté nity dvojdielne
7337 22391   nity s tŕňom(trhacie)
7338 022330-1   nity s plochou hlavou pre brzdy a spojky
7339 022380-1   rúrkové nity s lisovanou hlavou
7340 022380-2   rúrkové nity s lisovanou hlavou
7341 22140   kolíky s koncami pre zanitovanie
7346 22156 13337 pružné kolíky, ľahké prevedenie
7346 22166   pružné kolíky
7349 21708   kruhové podložky
7349 021770-2   podložky ploché s veľkým vonkajším priemerom
7500 C 21223   závitorez. skrutka s kužel. a šoš. hlavou a kríž. drážkou
7500 M 21224   závitorezná zápustná skrutka s krížovou drážkou
7513 021226-9   závitorezné skrutky s drážkou
7604 21915   zátky s valcovým závitom
7971 B 021232 C 1481 skrutky do plechu s valcovou hlavou so špičkou
7972 B 021236 C 1482 skrutky do plechu so zápustnou hlavou so špičkou
7973 21238 1483 skrutky do plechu so zápustnou šošovkovitou hlavou
7977 22154 8737 kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
7978 22155 8736 kužeľové kolíky s vnútorným závitom, nezakalené
7979 22151 8733 valcové kolíky s vnútorným závitom
7980 21740   pružné podložky so štvorcovým prierezom
7981 B 021235 C 7049 skrutky do plechu s valc. hlav. so špičkou a kríž. drážk.
7982 21237 7050 skrutky do plechu so zápust. hlav. a kríž. drážkou
7983 21239 7051 skrutky do plechu so zápust. šošov. hl. a kríž. dráž.
7985 21147 7045 skrutky s valc. zaoblenou hlavou a kríž. drážkou
7989 21708   kruhové podložky pre oceľové konštrukcie
7990 21301   skrutky so šesťhr. hlavou pre oceľ. konštrukcie
7990 21308   skrutky so šesťhr. hlavou pre oceľ. konštrukcie
7992 21343   skrutky s veľkou T hlavou
7993 22924   poistný krúžok priechodky
7995 21826   skrutky do dreva so zapust. šošov. hl. s kríž. drážkou
7996 21822   skrutky do dreva s pologuľ. hlavou s kríž. drážkou
7997 21824   skrutky do dreva so zapust. hlavou s kríž. drážkou
8243 21131   skrutky s valcovou hlavou
9021 21726   podložky pod nity
9045 22925   poistný krúžok drôtený
15237 21318   korčekové skrutky s plochou guľ. hlavou (iba A2, A4)
15237 21329   korčekové skrutky zápustné
21547 21320   skrutky s pologuľatou hlavou a oválnym osadením
25192 21341   skrutky s hlavou T
58521 21461   ryhované matice
58530 21162   skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
58531 21161   skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
63301 21319   spojkové skrutky pre koľajnice
64032 21444   matice šesťhranné a valcové s drážkou
70613 21201   skrutky s malou šesťhrannou hlavou
70614 21207   skrutky s malou šesťhr. hlavou so závitom k hlave
70618 21413   presné korunové matice malé
70851 21449   kruhové matice so zárezmi
70852 21149   matice valcové so zárezmi po obvode
70952 21754   poistný plech pre autopriemysel
81698 21167   otočné skrutky s okom pre stavbu lodí